Personbilsmekaniker

Studieort: Växjö samt hemort
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Karlshamn, VFG
Antal poäng: 1400
Antal veckor: 51
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk eller motsvarande. Krav på giltigt B-körkort.
Studietakt och studieform: Heltid och platsbunden med eventuellt inslag av distans. APL eller praktik kan vara på annan ort. APL, ingår i utbildningen med minst 15%.
Utbildningsstart: Se webbansökan

Som personbilsmekaniker gör du felsökningar och utför service och reparationer på personbilar eller motorcyklar. 

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta på ett serviceinriktat, säkert samt kvalitets- och miljömedvetet sätt. Efter avklarad utbildning får du ett utbildningsbevis gällande personbilsmekaniker. Utbildningen är på 1400 poäng fördelat på 51 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.