Skogsvårdare

Studieort: Kalmar samt hemort
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Karlshamn, Hushållningssällskapet.
Antal poäng: 700
Antal veckor: 38
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk eller motsvarande.
Studietakt och studieform: Heltid med varierande antal dagar/vecka på plats i Kalmar. APL eller praktik kan vara på annan ort.
Utbildningsstart: Kontakta studievägledningen för aktuellt startdatum.

Skogsvårdare är den grundläggande utbildningen inom skog. Arbetet är rörligt och sker utomhus. De vanligaste arbetsuppgifterna är plantering av ny skog och röjning av ung skog. Till viss del arbetar man även med motormanuell avverkning, ofta som komplement till arbete med röjning.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%.

Utbildningen är på 700 poäng fördelat på 38 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.