Styckare/Chark

Studieort: Karlshamn, Ronneby samt APL-plats
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Karlshamn, Astar
Antal poäng: 950 poäng
Antal veckor: 44
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk eller motsvarande.
Studietakt och studieform: Heltid och platsbunden med eventuellt inslag av distans. APL eller praktik kan vara på annan ort. APL, ingår i utbildningen med minst 70%.
Utbildningsstart: Se webbansökan

Kötthantering är ett av de äldsta hantverken i människans historia och behovet av arbetskraft kommer alltid att finnas. I dagens yrke arbetar du inom livsmedelsindustrin med olika djurslag som ska slaktas och styckas.

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta på ett serviceinriktat, säkert samt kvalitets- och miljömedvetet sätt. På utbildningen får du grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om de arbetsuppgifter som utförs inom branschen för styck och chark. Du lär dig de mest smärtfria avlivningsmetoderna, hur du hanterar råvaran på bästa sätt, vass skärteknik och livsmedelskunskap. Du får också kunskap om djurens anatomi, köttkvalité och styckningsdetaljernas olika användningsområden.

När utbildningen är avklarad får du betyg i kurserna och diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. Diplomet har ett stort värde hos arbetsgivare i branschen Utbildningen är på 950 poäng fördelat på 44 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan ska du göra ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.

Kontakt för anmälan om studiebesök: marcus.paci@astar.se