Svetsteknik

Studieort: Sölvesborg eller Olofström
Utbildningsanordnare: Sölvesborg, Vuxenutbildningen i Karlshamn, Montico.
Antal poäng: 1200-1400
Antal veckor: 40-47
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk eller motsvarande.
Studietakt och studieform: Heltid och platsbunden. APL eller praktik kan vara på annan ort.
Utbildningsstart: Flera starter per termin, kontakta studievägledningen för aktuellt startdatum.
Studiebesök: Torsdagar ojämna veckor kl. 10.30-12.00.

Som svetsare arbetar du inom tillverkningsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten vid olika industrier. Du kan exempelvis arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner. 

Utbildningen Svetsteknik genomförs enligt utbildningsriktlinjer för godkänd internationell svetsare – IW – i en eller flera av metoderna MIG/MAG, MMA, TIG eller gas-svetsning.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%.

Utbildningen är på 1200-1400 poäng fördelat på 40-47 veckors studier beroende på svetsteknik. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan ska du boka ett studiebesök på utbildningen. Studiebesöken sker på torsdagar ojämna veckor klockan 10.30-12, anmäl dig till Ella Ekenberg ella.ekenberg@montico.se. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.