Träarbetare – snickare

Studieort: Karlskrona, Ronneby
Utbildningsanordnare: Karlskrona, Ronneby, Vuxenutbildningen i Karlshamn och EC utbildning.
Antal poäng: 1100
Antal veckor: 48
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk eller motsvarande.
Studietakt och studieform: Heltid och platsbunden. APL eller praktik kan vara på annan ort.
Utbildningsstart: Kontakta studievägledningen för aktuellt startdatum.

Trä är vårt äldsta byggmaterial och ingår fortfarande i alla byggprojekt. Utbildningen ger dig kunskaper om moderna material, maskiner och arbetsmetoder – allt från formsättning av grunder till taktäckning.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%. Efter utbildningen följer en tid som lärling.

Utbildningen är på 1100 poäng fördelat på 48 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.