Trädgård

Studieort: Öland samt hemort.
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Karlshamn, Hushållningssällskapet.
Antal poäng: 1000
Antal veckor: 41
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk eller motsvarande.
Studietakt och studieform: Heltid med varierande antal dagar/vecka på plats i Kalmar. APL eller praktik kan vara på annan ort.
Utbildningsstart: Kontakta studievägledningen för aktuellt startdatum.

Trädgårdsutbildningen med inriktning mot anläggning, skötsel och odling ger kunskaper i hur man anlägger och sköter trädgårdar, parker och kyrkogårdar samt hur man odlar exempelvis blommor, grönsaker och rotfrukter. I utbildningen varvas teori och praktik där lektionssalen kan vara ett växthus, en park eller ett klassrum.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%.

Utbildningen är på 1000 poäng fördelat på 41 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.