Truckutbildning

Studieort: Olofström
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Karlshamn, Montico.
Antal poäng: 50
Antal veckor: En veckas digitala teoretiska studier via en lärplattform samt två dagar på plats i Olofström
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk eller motsvarande.
Studietakt och Studieform: Heltid, teoretiska självstudier på distans samt platsbunden 2 dagar kl 08.00-16.00
Utbildningsstart: Flera starter per termin, kontakta studievägledningen för aktuellt startdatum.

Truckutbildning

Utbildningen genomförs enligt TLP 10, Truckläroplan 10. Efter godkänd utbildning har deltagaren grundläggande färdigheter och kunskaper i hur man säkert och resurseffektivt kör en truck i typ A och B. Föraren kan använda trucken för materialhantering med hög säkerhet för både förare och personal. Ett utbildningsbevis (truckkort) utfärdas till godkända förare. Alla som kör truck måste ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:5).

Upplägg

 • Självstudier (ca. 10 timmar) digitalt via en lärplattform
 • Uppskrivning
 • Praktisk genomgång
 • Övningskörning
 • Uppkörning

Innehåll

 • Risker och säkerhetsbestämmelser
 • Trafikbestämmelser
 • Truckens konstruktion och de vanligaste trycktyperna
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar
 • Material- och godshantering
 • Ett ergonomiskt arbetssätt
 • Säkerhetskontroll/Daglig tillsyn
 • Hantering av farligt gods

Blir du antagen kommer du att få inloggningsuppgifter till en digital lärplattform en vecka före den platsbundna utbildningsdelen i Olofström. De teoretiska studierna ska vara avklarade före den platsbundna utbildningsdelen.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.