Undersköterska (på plats eller distans)

Studieort: Karlshamn
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Karlshamn
Antal poäng: 1500
Förkunskapskrav: Svenska eller Svenska som andraspråk motsvarande grundläggande nivå
Studietakt och studieform: Heltid och platsbunden eller deltid och distans.
Utbildningsstart: Augusti och januari (på plats). Flera starter per termin, kontakta studievägledningen för aktuellt startdatum (distans).
Studiebesök: För att boka in ett studiebesök kontakta Susanne Sellrup här.

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter som gör dig anställningsbar som undersköterska. Undervisningen bedrivs antingen på plats i form av föreläsningar och diskussioner samt praktiska moment på skolan eller på distans. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare för rådgivning kring vilket alternativ som passar dig bäst.

Undersköterska – på plats

Utbildningen är på 1500 poäng fördelat på 62-71 veckor beroende på tidigare studier. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%.

Poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.

Undersköterska – distans

Undervisningen bedrivs även som distansutbildning med uppstart var 10:e vecka med ett upprop kl. 15.00 på Vägga vuxenutbildning. 

Du bestämmer studietakten. Du läser 10 kurser och en fördjupning. Kursernas längd varierar. Arbetsplatsförlagd utbildning ingår med minst 15%. Kursböckerna lånar du av oss.

Poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.

Mer information om kurspaket och kurser kan du hitta på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se).