Vårdbiträde

Studieort: Karlshamn
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Karlshamn.
Antal poäng: 800 samt eventuella orienteringskurser
Antal veckor: 74
Förkunskapskrav: Godkända betyg från SFI, kurs C.
Studietakt och studieform: Heltid och platsbunden.
Utbildningsstart: Augusti och januari

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter som gör dig anställningsbar som vårdbiträde inom vård- och omsorgssektorn, t ex särskilt boende för äldre och hemtjänst.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och diskussioner samt praktiska moment på skolan. De kurser som ingår i utbildningen är: SFI kurs D,  Svenska som andraspråk (olika delkurser beroende på tidigare betyg i delkurser i svenska som andraspråk på grundläggande nivå), psykologi, anatomi & fysiologi 1, omvårdnad 1, social omsorg 1, gerontologi, funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, psykiatri 1, hälso- och sjukvård 1 samt orienteringskurser efter behov.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%.

Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver stöd för att klara av studierna.

Målgrupp

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter som gör dig anställningsbar som vårdbiträde inom vård- och omsorgssektorn, exempelvis boende för äldre och hemtjänst. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och diskussioner samt praktiska moment på skolan. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%. Utbildningen är på 700 poäng + Svenska som andraspråk på olika nivåer till och med svenska som andraspråk 1 på gymnasienivå samt eventuella orienteringskurser.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.

Mer information om kurspaket och kurser kan du hitta på Skolverkets webbplats.