Verkstadsteknik CNC

Studieort: Olofström samt hemort.
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Karlshamn, Montico.
Antal poäng: 1350
Antal veckor: 45
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk eller motsvarande.
Studietakt och studieform: Heltid och platsbunden. APL eller praktik kan vara på annan ort.
Utbildningsstart: Flera starter per termin, kontakta studievägledningen för aktuellt startdatum.

Verkstadsmekaniker är ett högkvalificerat yrke där det råder brist på arbetskraft i såväl hög- som lågkonjunktur. Utbildningen till verkstadsmekaniker, montör, CNC-operatör eller underhållstekniker läggs upp individuellt med yrkeskurser som ingår i motsvarande nationella program i gymnasieskolan.

Du som har tidigare yrkeserfarenhet kan genomgå en spetsutbildning. Under utbildningens gång utvecklar du förmågan att använda industriell utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%.

Utbildningen är på 1350 poäng fördelat på 45 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan sker ska du boka ett studiebesök på utbildningen. Studiebesöken är på torsdagar klockan 10-12 jämna veckor, anmäl dig till Ella Ekenberg ella.ekenberg@montico.se. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.