Digitalt upprop den 18/1 kl. 10.00 för gymnasiala kurser i grupp

Välkommen till vägga vuxenutbildnings digitala upprop den 18/1 kl. 10.00 för gymnasiala kurser i grupp. Länk till mötet finns i ditt antagningsbesked.

Du kommer under mötet att få en kort information och under eftermiddagen kommer du att kunna hämta din kurslitteratur på vägga vuxenutbildning, Karlshamn. Tänk på att det är obligatoriskt att deltaga i uppropet.

Har du förhinder måste du meddela detta till vuxenutbildningens expedition på telefon 0454-81 560.