Information från CSN för elever med studiemedel

Information från CSN ang ändrade rutiner pga Coronaviruset. Läs mer här.