Kursstart med upprop den 22 januari

Välkommen till Vägga vuxenutbildnings upprop den 22 januari klockan 09.00-16.00 i sal A306, A-huset, för gymnasiala kurser i grupp och till undersköterskeutbildning.

Tänk på att det är obligatoriskt att deltaga i uppropet. Har du förhinder måste du meddela detta till vuxenutbildningens expedition på telefon 0454-81 560.