Nya EU-medel till fortbildning

Åter igen har Vuxenutbildningen i Karlshamn beviljats medel från Erasmus+ för kompetensutveckling av personalen och verksamhetsutveckling. Denna gång är fokus på mötet med elever med olika former av studiesvårigheter som t ex autism samt hur man kan göra lärandet mer intressant genom olika former av aktiviteter. Personalen kommer också att kunna delta i så kallade jobbskuggningsaktiviteter på en vuxenutbildning i Slovenien samt på en statlig tysk yrkesskola. Jobbskuggning innebär att man ”går bredvid” någon annan i en vecka för att kunna studera hur man arbetar i ett annat land. Som en del av detta utbyte kommer även personal från Slovenien och Tyskland komma till Karlshamn för att på samma sätt jobbskugga här. Projektet kommer att pågå 2019-2021 med start i augusti.