Prövningar och tentamen

På grund av den pågående Covid-19 pandemin och det fortsatt höga smittläget i Karlshamn, Blekinge kan vi tyvärr inte erbjuda några prövningar eller tentamen.

Så fort vi bedömer det vara säkert ur ett smittspridnings perspektiv kommer vi åter att erbjuda det.

Med vänlig hälsning Maria Olson Aasen, Rektor Vuxenutbildningen i Karlshamns kommun

Aktuellt läge om coronaviruset (covid -19) i Region Blekinge