Prövningar och tentamen

På grund av den pågående Covid-19 pandemin så kan vi inte genomföra några prövningar eller tentamen under januari och  februari 2021.

Vi återkommer med ny information i slutet av februari månad.