Bild på penna och pennvässare liggandes på block

Tillfälligt sänkt pris för prövningar

Har du tagit gymnasieexamen under 2020 eller 2021?  Du kan då på nytt ges möjlighet att visa dina kunskaper genom så kallad prövning för att få högre betyg. Riksdagen har beslutat att tillfälligt sänka kostnaden för en prövning för dig som tagit examen från gymnasiet under 2020 och 2021 från 500kr till max 150kr. Detta görs för att de som inte har kunnat nå sin fulla potential under pandemin nu får chansen att öka möjligheten att genomgå prövning och på så sätt höja sina betyg.

Sänkningen gäller endast för elever som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021, samt för ett prövningstillfälle per kurs. Avgiftssänkningen ska gälla fram till och med den 31 december 2021.

I Karlshamn gäller ovanstående under förutsättning att prövningar kan genomföras på ett smittskyddssäkert sätt. Mer information kommer när vi öppnat upp för prövningar på nytt.