Vuxenutbildningen i Karlshamn går över till distansundervisning

Regeringen har under dagens presskonferens meddelat att man ger rekommendationen att gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskola ska bedriva fjärr- och distansundervisning från och med imorgon tisdag 18 mars för att minska smittspridning. Denna rekommendation följer Karlshamns kommun och beslutet gäller tillsvidare.

Elever på vuxenutbildningen förväntas klara sig själva, utifrån sina förutsättningar och ta ansvar för sina studier vilket innebär att:

  • eleverna fortsätter att plugga, men under nya förutsättningar.
  • eleverna följer sitt schema, men undervisningen sker på distans.
  • eleverna fortsätter i förekommande fall på sina APL-platser, om inte arbetsplatsen bestämt något annat.

Tips och råd

  • Ta med böcker och annat studiematerial hem.
  • Följ aktivt Studerandeinfo Vägga Vux på www.kortonline.se, Vuxenutbildningens hemsida och lärarnas instruktioner på det sätt som lärarna vanligen brukar kommunicera med sina elever, på digitala medier.
  • Elever som studerar hos våra externa utbildningsanordnare ska följa respektive anordnares informationskanaler.

Tänk på att detta innebär att du som elev inte kommer att ha tillträde till skolans lokaler från och med 18/3.

Om du blir sjuk eller behöver vabba

Mer information om frånvaroanmälan.