För högskole- och universitetsstudenter

Lärcentrum kan nyttjas av dig som är antagen till en utbildning på högskole-, och universitetsnivå.

Även du som läser en kurs på distans inom vuxenutbildning, studieförbund eller andra utbildningssamordnare är välkommen.

Som enskild individ betalar du ingenting för att använda lokalerna eller den tekniska utrustningen.