Nitus – Nätverk för kommunala Lärcentra

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn och har i dagsläget ca 100 medlemmar.

Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet.

Nitus är ett nätverk där medlemmarna tillsammans utgör verksamheten.

Medlemskap i Nitus