Internationaliseringsarbete

Vi inom Vuxenutbildningen i Karlshamn har sedan 2013 varit aktiva inom EU:s olika fortbildningsprojekt som Grundtvig, Atlas konferens och Erasmus+. Personal har fått fortbildning inom IT, språk, pedagogik, metodik, bemötande, ledarskap, hållbar utveckling och hur man arbetar för att minska avhopp i skolan.

Utbildningarna har bland annat resulterat i införande av en lärplattform, www.kortonline.se, för våra studerande, förändrade arbetssätt för våra pedagoger i klassrummen, en mer flexibel organisation, olika former av stödgrupper för de elever som har behov av det samt ett mer aktivt arbete för att förhindra avhopp från våra utbildningar.
De projekt vi har varit involverade i är:

  • Kompetensutveckling för ansvarig IT-personal, med fokus på drift och användande av lärportal (2013, Grundtvig)
  • Öka IKT-, språk- och ledarkunskaper för vuxenutbildningspersonalen (2014-2015, Erasmus+)
  • Deltagande i MoodleMoot Canada (2015, Atlas Konferens, samverkan med gymnasieskolan)
  • Implementation och utveckling av eLearning, förbättrade språkkunskaper, förbättrat ledarskap, minskade studieavhopp samt ökad förståelse för främmande kulturer för ett bättremottagande av elever inom Vuxenubildningen i Karlshamn (2015-2016, Erasmus+)
  • Skapa bättre förutsättningar gällande inkludering av nyanlända och skapa förutsättningar för eleverna att lyckas med sina studier och minska avbrotten (2017-2018, Erasmus+)
  • Hållbar utveckling av Vuxenutbildningen i Karlshamn (2018-2020, Erasmus+)

Vårt internationella arbete har uppmärksammats både i media och genom att vi under 2017 var en av tre finalister för utmärkelsen ”Årets Erasmus+ aktör”. Sedan 2018 arrangeras även utbildningar inom ramen för Erasmus+ i Karlshamn i samarbete med det tjeckiska utbildningsföretaget ITC International.

Mer information om Erasmus+ och andra utbytesprogram finns på Universitets- och högskolerådets, UHR, sida Utbyten.se.

Du kan också hitta mer information om vuxenutbildning i Europa på EU-kommissionens sida Epale.