Hållbar utveckling (2018-2021)

Vuxenutbildningen i Karlshamn har under perioden 2018-2021 beviljats medel från EU för att bedriva ett projekt inom ramen för Erasmus+ med titeln Hållbar utveckling av Vuxenutbildningen i Karlshamn. Målen för projektet är att bli bättre på att ta hand om de elever som kommer till oss, oavsett bakgrund, minska avhoppen från olika utbildningar, vidareutveckla vårt arbete inom hållbar utveckling både när det gäller själva verksamheten men även hos personal och elever samt hitta nya vägar för internationellt samarbete, med ett fokus på europeiska utbyten.

Vi kommer löpande att presentera resultaten av projektet på denna sidan samt i våra sociala medier. Projektet har ännu inte haft några utbyten på grund av Covid19-pandemin, men beräknas kunna genomföras under 2021.