Motivation Till Förändring, MTF

Vuxenutbildningen driver sedan hösten 2018 projektet Motivation Till Förändring, förkortat MTF.

Motivation Till Förändring, är en gruppvägledning för individen som har olika förutsättningar för att gå vidare i livet. De kan till exempel vara arbetssökande på Arbetsförmedlingen eller personer som har tidsbegränsad anställning (extratjänster) i kommunen eller annan verksamhet. Syftet är att väcka intresse och visa möjligheterna till studier som leder till ett arbete. Målet är att leda fler människor till en förändring och personlig utveckling.

Arbetet i projektet bygger på MI-samtal, motiverande samtal, som fokuserar på det humanistiska perspektivet inom psykologi. Att jobba motiverande innebär att man ska väcka lusten och viljan till förändring. Deltagarna kommer från Arbetsförmedlingen och från Arbetsmarknadsavdelningen i Karlshamns kommun. Deltagarna har olika etnicitet, kön, ålder och bakgrund.