Nitus – Nätverk för kommunala Lärcentra

Nitus är en ideell förening som startade 1996 och har i dagsläget cirka 100 medlemmar och är ett nätverk för kommunala Lärcentra. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet.

Medlemmarna i nätverket utgör tillsammans verksamheten. Läs mer på nitus.se