Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna (SYV) finns till för dig och dina frågor. Om du har frågor eller funderingar om val av yrke, utbildning och/eller idéer och beslut kan du vända dig till SYV för att diskutera dina tankar. SYV finns med som stöd för att du ska kunna forma din framtid i önskad riktning. Oavsett vilka frågor du har så utgår SYV-samtalet från dig och dina behov. Du behöver inte veta ditt mål.

I Karlshamn är det kostnadsfritt att studera på vuxenutbildningen. Du lånar även kurslitteratur kostnadsfritt.

Vi vägleder dig

Vi tittar tillsammans på dina personliga förutsättningar, intressen, vilka möjligheter som finns och vad som blir nästa steg. Genom självinsikt, ett vidgat perspektiv och kunskap om dina möjligheter kan du göra väl genomtänkta val.

Vi utgår ifrån dig och din situation och vägleder dig mot ditt mål. Vi hjälper också till att konkretisera dina tankar.

Vart är jag (och vem är jag)?
Vart ska jag/vad vill jag (och varför)?
Hur gör jag (och vad krävs)?

Du kan förbereda dig inför ett samtal med SYV

Skriv gärna ner dina frågor, tankar och funderingar. Ta med dig dina tidigare betyg och andra viktiga handlingar som till exempel studieplan och handlingsplan till mötet.

Framtidskortet

Vill du få koll på vilka yrkesutbildningar vi kan erbjuda, få koll på dina kompetenser och värderingar, få koll på olika yrken, göra en inledande kartläggning inför en validering.

Testa en digital kortlek!