Betyg och intyg

Studerande inom vuxenutbildningen får betyg i varje avslutat kurs förutom i orienteringskurser där intyg istället utfärdas. För att betyg ska kunna sättas krävs ett betygsunderlag som bygger på att du aktivt deltar i de olika kursmomenten som ingår i dina kurser.

Under pågående studier har du rätt att få löpande information av din lärare kring bedömningen av dina studieresultat. Du har också själv en skyldighet att försöka bedöma hur dina studier går, tänka över vilka ytterligare arbetsinsatser som behövs för att du ska nå den betygsnivå som du strävar mot. För varje betygsnivå finns kunskapskrav som talar om vilka kunskaper som krävs för att uppnå respektive betyg.

Om du vill få en utskrift på ditt slutbetyg eller en gymnasieexamen måste du kontakta studie- och yrkesvägledare minst en månad innan du behöver betyget. Betyg skrivs ut när du har avslutat samtliga av dina kurser vid vuxenutbildningen.

Om du vill få enstaka betyg eller intyg utskrivna kontaktar du vuxenutbildningens administration i A-huset på Väggaskolan.

Samtliga betyg skickas per automatik till UHR, Universitets- och högskolerådet samt till antagning.se.