Elevsamråd

Dina åsikter är viktiga för att skolan skall bli bättre. Vuxenutbildningen har ett elevsamråd där elever kan framföra synpunkter och få möjlighet att påverka er skolsituation. Varje skolform har sina representanter och vi träffas tre gånger per halvår. Om du har synpunkter så kan du antingen prata med någon av elevsamrådets representanter eller skicka e-post till rektor som är elevsamrådets ordförande. Är du intresserad av att vara med i elevsamrådet kan du kontakta din lärare, befintliga representanter eller rektor.