Startdatum

Startdatum för kurspaket/sammanhållna utbildningar

Undersköterskeutbildningen har planerad uppstart 17 augusti 2020.

Startdatum för distansstudier på Vägga Vuxenutbildning

Läs mer under länken Distansstuderande.

Startdatum för enskilda kurser i grupp på Vägga Vuxenutbildning

Uppstart för samtliga kurser är måndagen den 18 januari 2021. Digitalt upprop kl 10:00, information finns i antagningsbeskedet.

Startdatum för enskilda kurser inom Vård och omsorg

Etik, start 20/1 med upprop och registrering i A306 kl 15:00
Hälsopedagogik, start 20/1 med upprop och registrering i A306 kl 15:00
Psykiatri 1, start 20/1 med upprop och registrering i A306 kl 15:00
Specialpedagogik 1, start 20/1 med upprop och registrering i A306 kl 15:00
Vård- och omsorgsarbete 1, start 20/1 med upprop och registrering i A306 kl 15:00
Vård- och omsorgsarbete vid demenssjukdom, start 20/1 med upprop och registrering i A306 kl 15:00
Etik, start 30/3 med upprop och registrering i A306 kl 15:00
Hälsopedagogik, start 30/3 med upprop och registrering i A306 kl 15:00
Medicin 1, start 30/3 med upprop och registrering i A306 kl 15:00
Psykiatri 1, start 30/3 med upprop och registrering i A306 kl 15:00
Specialpedagogik 1, start 30/3 med upprop och registrering i A306 kl 15:00
Vård- och omsorgsarbete vid demenssjukdom, start 30/3 med upprop och registrering i A306 kl 15:00
Vård- och omsorgsarbete 2, start 30/3 med upprop och registrering i A306 kl 15:00