Bättre studiestart

Bättre studiestart är en orienteringskurs i vilken du får extra stöd med din undervisande lärare. För närvarande kan du varje vecka få 2h stöd i matematik och fysik, och 2h stöd i engelska och svenska. Du och din lärare kommer överens om du ska delta. Du får hjälp med att strukturera dina studier, repetition och genomgång av lektioners innehåll, och du kan jobba med dina läxor. Stödet sker i grupp med ca 8-10 elever.