Bibliotek

Som elev på vuxenutbildningen har du tillgång till skolbiblioteket på Väggaskolan. Där kan du få hjälp och handledning när du söker litteratur för dina studier. Det finns även studierum som man kan använda t ex vid grupparbeten eller om man vill arbeta på egen hand i lugn och ro. Biblioteket har öppet de flesta vardagar mellan kl 08:00 – 16:30.