Datorer/Ipads

Som elev på vuxenutbildningen finns det möjlighet att under lektionstid låna datorer eller Ipads. Prata med din lärare om du behöver låna utrustning. Det finns även tillgång till ett antal stationära datorer i sal A306 (aulan). För att kunna använda datorerna behöver du kvittera ut inloggningsuppgifter på vuxenutbildningens administration i A-huset på Väggaskolan.