Studentrabatt

Som studerande på vuxenutbildningen är du i de flesta fall berättigad till olika studentrabatter genom t ex Mecenat. För att få ett Mecenatkort behöver du vara studerande vid en utbildning som berättigar till studiestöd från CSN. Hos oss på Vuxenutbildningen i Karlshamn innebär det att du som studerar inom Lärvux, grundläggande eller gymnasial nivå (inklusive yrkesvux) får ett Mecenatkort. SFI är inte studiestödsberättigande och studerande på SFI får därför inte heller något Mecenatkort. Du behöver dock inte ta ut något studiestöd för att få kortet. Har du studiestöd från CSN skickas kortet ut automatiskt, annars behöver du själv ansöka om det via Mecenats hemsida. Du behöver ha ett registreringsbetyg från skolan för att kunna skicka in ansökan. Mer information om vilka rabatter som ges finns på Mecenats hemsida.