Studiearena

För studerande vid Vägga vux finns det en studiearena i A306. I salen finns det möjlighet att på egen hand eller i grupp studera när inte lokalen är bokad till andra aktiviteter. Det finns även ett antal stationära datorer som man kan sitta och jobba med skolarbeten på. Kontakta någon av skolans personal om du vill bli insläppt i studiearenan.