Prov och tentamen

Som distansstudent hos våra externa utbildningsanordnare eller på något annat lärosäte har du möjlighet att göra dina prov eller tentamen hos oss här på Lärcentrum.

Vi tar emot studenter från en rad olika högskolor och universitet och har sedan en tid tillbaka ett samarbete med Kemiska institutionen vid Umeå universitet och Mittuniversitetet gällande tentamen för studenter där ifrån. Vi tar emot oavsett om vi har egna studenter som ska skriva den dager eller inte.

Vi tar endast emot på vardagar och mellan klockan 08.00 och 17.00 (Tentan måste sluta klockan 17.00). Vi tar inte emot kvällstentor (mellan klockan 14.00 och 19.00) eller helgtentor. Har du en kvällstenta så kan du kolla med din skola om du får skriva den hos oss mellan klockan 12.00 och 17.00.

Innan du anmäler till oss och din skola att du vill skriva din tenta hos oss så måste du kontakta Lärcentrums assistent för att kolla om det går att skriva tentan den dagen. 

Han föredrar att du mejlar honom. Ange tid och datum för tentamen, vilken skola du läser på samt om du är skriven i Karlshamns Kommun eller inte.

Vi tar ut en tentamensavgift på 500 kronor/tentamen och person för de som inte är folkbokförda i Karlshamn Kommun.

Om du inte är folkbokförd i Karlshamns Kommun så ska du göra följande:

  • Fyll i ANMÄLAN TILL TENTAMEN blanketten.
  • Skicka in blanketten till Vuxenutbildningen i Karlshamn. Adress står på blanketten.
  • Sätta in 500 kr på det bankgiro som står i blanketten.

När du sen kommer hit för att skriva tentan så måste du ha med ett kvitto eller annat som visar att avgiften är betald. Annars så får du inte skriva.

För dig som läser matematik 1 – 5, engelska 5 – 6, svenska 1, svenska som andraspråk 1, svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 på arena utbildning (Exlearn Education) och vill göra ett nationellt prov så ska du kontakta Lärcentrums assistent på mejl för att boka in en tid för provet. Provet är i pappersform och inte digitalt.

Kontakta honom minst 2 veckor innan kursslut så du hinner göra provet och få det bedömt av läraren. Skriv också i mejlet att det är ett nationell prov du vill göra.

Observera att till engelska 6 finns det ett förberedelsematerial som du ska ha en vecka innan provet.

För dig som vill göra en prövning i en kurs eller flera kurser så hittar du mer information på anmälan till prövning.

Observera att nationella proven och prövningarna görs hos oss på en vardag (Måndag till Fredag) mellan klockan 08.00 och 16.00.