Distansstuderande

Komma igång

Antagning till studier på distans sker var femte vecka. Du kan välja mellan att studera 50% eller 100% (halv- eller heltid). Veckan innan kursstart finns ett obligatoriskt introduktionsmöte. Vid introduktionsmötet får du information om vad det innebär att studera på distans. Du och din lärare gör en studieplan för kursen och du får all den information som du behöver för att komma igång med dina studier. Du får låna böcker och du får möjlighet att ställa frågor om kursen och kursupplägget. Du får även information om skolans studieplattform, KORt-online.

I samband med informationsmötet får du inloggningsuppgifter till skolans datorer, e-post. Det är viktigt att du får dessa inlogg då det är via denna e-post som skolan kommer att kommunicera med dig, inte via din privata e-postadress. Skolan använder sig av G-mail,  så du behöver ingen speciell programvara utöver en webbläsare i din dator/smartphone för att använda den. Om inte dina inloggningsuppgifter till skolans studieplattform eller KORt-online fungerar, kontakta din lärare.

Inför introduktionsmötet

I god tid innan introduktionsmötet behöver du gå in på https://digitalatjanster.karlshamn.se/oversikt/overview/277 för att få ett nytt digitalt lånekort i Karlshamns kommun för lån av kurslitteratur, detta eftersom det har införts ett nytt gemensamt lånekort för samtliga kommuner i Blekinge. Du kommer att behöva legitimera dig med Bank-ID. Har du gjort detta tidigare kan du hoppa över detta steg.

Introduktionsmöte

Introduktionsmötet inför distansstudier är omställt, på grund av Covid-19-restriktioner, till ett digitalt möte via Google Meet.

Mötet sker på måndagar kl. 15.00 veckan innan kursstart och varar ca 30 minuter. Du ansluter dig med länken  https://meet.google.com/exz-qrrj-hdr

Dagen efter mötet, tisdag veckan före kursstart, kommer du till skolan för att hämta din kurslitteratur mellan kl. 13.00 och 16.00. Litteraturen lämnas ut utomhus vid ingången till annexet, den lilla svarta träbyggnaden (I-byggnaden) på Väggaskolans skolgård.

Du måste kunna visa ditt antagningsbesked när du kommer för att hämta böcker så att vi vet vilka kurser du är antagen till.

Om du är förhindrad att delta i mötet eller hämta din litteratur kontaktar du din kurslärare innan mötet. Kontaktuppgifter finns längst upp på sidan. Om du inte meddelat förhinder i förväg riskerar du att bli struken från kursen. Då behöver du söka den på nytt för att kunna starta vid nästa tillfälle för kursstart.

Tänk på att försenad kursstart kan påverka din ersättning från CSN.

OBS! Kursstarten den 24/5 gäller endast sommarstudier med studietid fram till september i ämnena svenska, engelska, matematik och fysik.

KursstartAnsökan senastIntroduktionsmöte på Google Meet kl 15.00Bokutlämning kl 13.00-16.00
Måndag 15/2Måndag 1/2Måndag 8/2Tisdag 9/2
Måndag 22/3Måndag 8/3Måndag 15/3Tisdag 16/3
Måndag 26/4Måndag 12/4Måndag 19/4Tisdag 20/4
Måndag 24/5Måndag 10/5Måndag 17/5Tisdag 18/5

Som distansstuderande vid Vägga Vux hittar du på denna sida kontaktinformation till din lärare. I dokumentet till höger finns en förteckning över samtliga kurser och lärare samt deras kontaktuppgifter.

Handledning

Du har möjlighet att delta i våra ”arenor” som innebär att du arbetar med dina kursuppgifter på skolan. Varje vardag kl. 10.15-12.15 finns det arena i Annexet (I-byggnaden). Under våren 2021 sker denna handledning endast på distans via Google Meet.

Obligatoriska kursmoment

I kursen kan finnas obligatoriska kursmoment som måste göras på skolan, såsom laborationer och prov. I planeringen av din kurs kommer du överens med din lärare när sådana moment ska genomföras. För elever som läser vård- och omsorgskurser ingår praktiska moment i vårt metodrum, hjärt- och lungräddning, första hjälpen-övning samt arbetsplatsförlagt lärande.

Kurstid

När du anmäler dig till kursen gör du en studieplanering med studie- och yrkesvägledare, där du planerar vilka kurser du ska läsa samt studietakt. Behöver du mer tid än planerat så måste du förlänga din kurstid. Det gör du genom att kontakta studie- och yrkesvägledare och komma överens om nytt slutdatum. Tänk på att en längre kurstid kan påverka din ersättning från CSN.