Våra lokaler på Väggaskolan

Som besökare är du välkommen till vår expedition i A-huset. Vår verksamhet bedrivs i A-, B-, C-, D-, E- och I-husen.

Detta är A-huset. Expeditionen finns till höger när du gått in genom den gröna dörren. I denna byggnad finns även Lärvux, SFI och Vård- och omsorgsutbildningen.

Detta är B- och C-husen. I denna byggnad finns barnskötarutbildningen, vård- och omsorgsutbildningen, SFI och gymnasiala vux inom IT och ekonomi/administration och samhällskunskap.

Detta är D- och E-husen. Här inne är det främst de samhälls- och naturvetenskapliga kurserna inom grundläggande och gymnasiala vux som håller till.

Detta är I-huset, även kallat Annexet. Här inne bedrivs främst språk-, matematik- och fysikundervisning på grundläggande och gymnasial nivå tillsammans med vår Arenaverksamhet.