Kostnadsfria studier

I Karlshamn är det kostnadsfritt att studera på vuxenutbildningen. Du lånar din kurslitteratur kostnadsfritt under utbildningstiden och lämnar sedan tillbaka den. Om böckerna inte lämnas tillbaka efter avslutade studier kommer du att få ett krav på 350 kronor per bok. Däremot kan kostnader för resor till och från skola, aktiviteter och arbetsplatsförlagt lärande samt kostnader för läkarundersökningar, olika tillstånd som krävs för din utbildning och i enstaka fall skyddskläder tillkomma.