Studiemedel

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du få studiemedel för studier vid vuxenutbildningen. Studiemedel beviljas senast det år du fyller 56 år. Rätten till studiemedel begränsas from det år du fyller 45 år. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel.  Du väljer själv om du vill ansöka om enbart bidraget och delar av eller hela lånet. Tänk på att du har ett begränsat antal veckor som du kan få studiemedel för studier på gymnasienivå.

Mer information finns på csn.se.