Studie- och yrkesvägledarna (SYV) finns till för dig och dina frågor!

Om du har frågor eller funderingar om val av yrke, utbildning och/eller idéer och beslut kan du vända dig till SYV för att diskutera dina tankar. SYV finns med som stöd för att du ska kunna forma din framtid i önskad riktning. Oavsett vilka frågor du har så utgår SYV-samtalet från dig och dina behov.
Du behöver inte veta ditt mål!

Vägledning kan beskrivas i tre steg.

-Var är jag (och vem är jag)?
-Var ska jag/vad vill jag (och varför)?
-Hur gör jag (och vad krävs)?

Vi tittar tillsammans på vad du har med dig i form av personliga förutsättningar, intressen, vilka möjligheter som finns och vad som blir nästa steg. Genom självinsikt, ett vidgat perspektiv och kunskap om dina möjligheter kan du göra väl genomtänkta val.

Vi utgår ifrån dig och din situation och vägleder dig mot ditt mål. Vi hjälper också till att konkretisera dina tankar.

Du kan förbereda dig inför ett samtal med SYV.

– Skriv gärna ner dina frågor, tankar och funderingar.
– Ta med dig dina tidigare betyg och andra viktiga handlingar (t.ex. studieplan, handlingsplan) till ett möte med SYV

Du gör alltid dina egna val men SYV kan hjälpa dig att ta reda på vilka möjligheter
du har!

Kontakta en studie- och yrkesvägledare på mejladressen syv.larcenter@utb.karlshamn.se eller genom telefon på nummer 0454-81312. Observera att vi kan nås under följande telefontider.