Ansökan grundläggande vux

Du ansöker till grundläggande vuxenutbildning genom att fylla i en ansökningsblankett. När du har fyllt i blanketten lämnar du in den till någon av våra studie- och yrkesvägledare tillsammans med kopior på dina tidigare betyg.

Är du folkbokförd i en annan kommun så behöver du kontakta och ansöka via studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun.