Ansökan gymnasiala vux/yrkesvux

Du ansöker till gymnasial vuxenutbildning genom att gå in på vår webbansökan under relaterade länkar och skapar ett konto med mobilt bankid.

Är du folkbokförd i en annan kommun behöver du kontakta och ansöka via studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun.

Har du skyddad identitet måste du kontakta SYV för ansökan, du kan inte söka via webbansökan.