Gymnasial nivå

Hälsa – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig om hur du kan må bättre. Du får bland annat lära dig:

 • Hur du ska leva för att må bra
 • Vad som är nyttigt att äta
 • Varför du ska motionera
 • Om sömn och massage
 • Hur man ska sitta och lyfta

Matematik 1 – 100 poäng

Kursinnehåll

Du får bland annat lära dig:

 • Huvudräkning och användande av digitala verktyg
 • Metoder för beräkningar i vardagen och i yrkeslivet
 • Mätningar av t.ex. längd, area och vikt samt dess enheter och enhetsomvandlingar
 • Procent
 • Statistik och att läsa tabeller och diagram
 • Sannolikheter
 • Problemlösning

Matematik 2 – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen ger dig fördjupade kunskaper av innehållet i kursen Matematik 1.

Matematik 3 – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen ger dig fördjupade kunskaper av innehållet i kursen Matematik 2.

Svenska 1 – 200 poäng

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i svenska. Du får bland annat lära dig:

 • Att samtala, argumentera och sammanfatta
 • Hur du kan använda olika hjälpmedel, t.ex. stödord och digitala verktyg
 • Skriva texter för att kommunicera, lära och reflektera
 • Läsa olika sorters texter, t.ex. tidningar, skönlitteratur och blogginlägg
 • Ordkunskap, hur vårt språk är uppbyggt och hur det kan användas
 • Hur du söker information i olika medier och källor

Ger behörighet till

Efter att ha läst Svenska 1 är du behörig att läsa Svenska 2, Litteratur och Skrivande.

Svenska 2 – 100 poäng

Kursinnehåll

Här kan du ytterligare fördjupa dina kunskaper från Svenska 1.

Litteratur – 200 poäng

Kursinnehåll

I den här kursen får du fördjupa din läsning och lära dig att tolka, diskutera och analysera det du läser.

Skrivande – 100 poäng

Kursinnehåll

Här får du utveckla ditt skrivande och skriva både informerande, berättande och argumenterande texter.