Träningsskolenivå

Språk och kommunikation – 1200 poäng

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till dig som vill bli bättre på att prata i olika sammanhang. Du får bland annat lära dig:

 • Samtala och lyssna
 • Uttrycka tankar och känslor
 • Arbeta med enkla texter och med bok- och bildsamtal
 • Arbeta med dator och iPad

Individ och samhälle – 1200 poäng

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till dig som vill träna på att klara dig på egen hand och lära dig att samarbeta med andra. Du får bland annat lära dig:

 • Om Karlshamn, dess historia och traditioner
 • Söka information om service- och kulturutbud i Karlshamn
 • Samtala om livsfrågor, kamratskap och relationer
 • Hur du utför olika sysslor i hemmet t.ex. matlagning, rengöring och hygien

Natur och miljö – 1200 poäng

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om naturen och hur du använder enkel matematik i din vardag. Du får bland annat lära dig:

 • Om människokroppen, växter och djur
 • Tid, avstånd och årstider
 • Enkel vardagsmatematik, t. ex pengars värde och användning
 • Använda vardagliga tekniska föremål, till exempel dator och iPad