Innehåll

Mål för utbildningen i SFI består i att utveckla:

  • din förmåga att läsa och skriva svenska
  • din förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang
  • ett bra uttal
  • din förmåga att använda relevanta hjälpmedel
  • din förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer
  • insikter i hur du lär dig språk
  • inlärnings- och kommunikationsstrategier för din fortsatta språkutveckling