Tre olika studievägar

Utbildningen består av tre olika studievägar för att möta olika behov beroende på bakgrund, förutsättningar och mål.

  • Studieväg 1: För personer med mycket kort studiebakgrund från hemlandet.
  • Studieväg 2: För personer med viss studievana, oftast upp till motsvarande gymnasienivå från hemlandet.
  • Studieväg 3: För personer med studievana som har en färdig gymnasieutbildning eller en akademisk eftergymnasial utbildning från hemlandet.