Djurvård med djursjukvård

Utbildningen inom djurvård ger kunskaper om olika djur. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta på hunddagis eller som djurskötare på lantbruk, 4H-gård eller som djurvårdare på klinik.

Vi erbjuder även möjligheten att studera  en fördjupningskurs inom djursjukvård på 300 poäng. För detta krävs godkända betyg i samtliga ämnen på den grundläggande utbildningen på 900 poäng.

Grundutbildningen på 900 poäng är fördelat på 40 veckors studier där 8 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL ingår. Läser du fördjupningskursen läser du ytterligare 300 poäng på 15 veckor. I fördjupningskursen ingår 8 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan är det obligatoriskt med studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.