Industrielektriker

En industrielektriker kan antingen vara anställd på en större industris el-avdelning eller vara anställd i en elinstallationsfirma som gör arbeten åt industrin. Du arbetar med både hög- och lågspänning. En viktig del av industrielektrikerns arbete är att underhålla och reparera maskiner och automatiska anläggningar.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%.

Utbildningen är på 16500 poäng fördelat på 55 veckors studier. Efter utbildning och praktik kan du ansöka om yrkescertifikat och elinstallationsbehörighet. Ett yrkescertifikat för industrielektriker kräver praktik på 1600 timmar. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav. För att kunna få en lärlingsanställning måste du även ha betyg i Svenska1, Matematik1 och Engelska5.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.