Installationselektriker

Installationselektriker kallas ofta de som drar ledningar i nya bostäder, kontor, köpcentra och liknande. Du kan också arbeta med ombyggnation och renoveringar av befintliga hus.

Det är ett rörligt och varierande arbete och det kan ske både på höga höjder och i trånga utrymmen. Förutom kabeldragningen jobbar installationselektriker också med att montera in el centraler där elströmmen ska tas emot och att sätta upp kabelstegar. Senare under byggtiden sätter man upp strömbrytare och vägguttag och monterar upp belysning. Säkerheten är viktig och kräver att man är noggrann.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%.

Utbildningen är på 1650 poäng fördelat på 55 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.