Fransstylist

Fransförlängare är ett yrke i tillväxt från att ha varit närmast okänt för bara något år sedan. Utbildningen är en utmärkt komplettering till andra skönhetsyrken. Arbetet som fransförlängare har fått tydligt fotfäste, i synnerhet efter att populärt kemiskt preparat med tillväxtskapande effekt (egentligen ett läkemedel med denna bieffekt) förbjudits i Sverige. Efter avslutad utbildning kan eleven arbeta yrkesmässigt med fransförlängning som egenföretagare eller anställd.

Utbildningen är på 200 poäng fördelat på 8 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan även variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.