Frisör (diplomerad)

Utbilda dig till frisör, ett yrke med valmöjligheter!

Teknik, trender och kreativitet står i centrum. Du får konkreta kunskaper och mycket träning. För att du ska bli redo för frisöryrket kommer du under utbildningen att utveckla ditt frisörtänk, ta del av tekniska övningar och yrkesknep, få salongsträning och kreativa utmaningar. Du kan även välja att läsa din frisörutbildning på distans. Målen är desamma som för den lokala utbildningen men arbetsmetoderna skiljer sig åt. Moderna, pedagogiska arbetssätt och webbaserade lösningar gör det möjligt för dig att bli en fullt lika kompetent frisör som om du hade läst på plats i skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl, ingår i utbildningen med minst 15%.

Utbildningen är på 1900 poäng, fördelat på två eller tre terminer beroende på studietakt. Angivna poäng och studietid kan även variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.